مشارکت در ساخت

Construction partnership

قرارداد اقاله

+ نوشته شده در  جمعه 1393/04/06ساعت 22:38  توسط   | 

نمونه قرارداد انتقال سر قفلی

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1393/04/04ساعت 11:20  توسط   | 

نمونه قرارداد خدمات اخذ پروانه ساختمانی پروژه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/12/22ساعت 18:46  توسط   | 

نمونه مبایعه نامه

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/12/22ساعت 18:44  توسط   | 

نمونه قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/12/22ساعت 18:40  توسط   | 

نمونه قرارداد جعاله

+ نوشته شده در  دوشنبه 1392/12/19ساعت 19:13  توسط   | 

نمونه قرارداد داوری مشارکت در ساخت

+ نوشته شده در  جمعه 1392/03/03ساعت 16:24  توسط   |