مشارکت در ساخت

Construction partnership

متن مواد قرارداد مشارکت در ساخت

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ساعت 20:26  توسط   | 

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ساعت 7:15  توسط   | 

خطر استفاده از نمونه قراردادها

+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۲/۰۳/۳۱ساعت 15:34  توسط   | 

هارد شیپ - مذاکره مجدد

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۹۲/۰۱/۰۸ساعت 17:9  توسط   |